Në aerodromin e Lumalasit, me Hamit Ulqinakun

Ka ngjarë në fundgushtin e vitit 1973. Koha që ka kaluar ngjan si tepër e largët,  por këto ditë po  dëgjoj , në rjetet e komunikimit masiv dhe në ndonjë foto,  vështroj se,  do të nisin punimet,  për të bërë aerodromin e Lumalasit,  i cili,  deri tani është vetëm një lëndinë e pamirëmbajtur.  Në optikën time,  një aerodrom bashkëkohor,  në vend të asaj fushe të sotme,  do ti bënte nder  Korçës Plakë të rinuar.  Korça e tre aerodromeve të dikurshëm,  për hir të së vërtetës e ka ushqyer Aviacionin Shqiptar me djem nga më të zotët.

Hamit Ulqinaku dhe Niazi Nelaj
Lexo të plotë