Tri porosite e Ministrit

Ishte 24 Prilli i vitit 1966. Sherbeja ne Regjimentin “ Peza ” te Qytetit „ Stalin “, ne skuadrilen reaktive te Shkolles se Aviacionit. Skuadrilja jone, e pajisur me aeroplane nje e dyvendesh te tipit Mig-15 llogaritej si skuadrile e trete e regjimentit dhe kishte vartesi te dyfishte.  Ne stinen me lageshtire,  sterviteshim e jetoniom ne Regjimentin „Peza “.  Kur terej fusha ranore e aviacionit,  ne Poro,  shtegtonim atje,  per te mesuar studentet per pilote.

Lexo të plotë